เลี้ยงรับรองคณะสโมสรเรือพาย ศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานทหาร ในวันเสาร์ที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ โรงแรมสิรินธรา

Release Date : 03-12-2022 00:00:00
เลี้ยงรับรองคณะสโมสรเรือพาย ศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานทหาร ในวันเสาร์ที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ โรงแรมสิรินธรา