ป้ายประชาสัมพันธ์คำขวัญการปฏิบัติงานของผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

Release Date : 14-10-2022 13:57:08
ป้ายประชาสัมพันธ์คำขวัญการปฏิบัติงานของผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

 

 

(((((( CLICK เพื่อดาวน์โหลดภาพ ขนาด 3x4 ม. ))))))

 

 

(((((( CLICK เพื่อดาวน์โหลดภาพ ขนาด 1.25x2.5 ม. ))))))

 

 

(((((( CLICK เพื่อดาวน์โหลดภาพ ขนาด 3.30x6.85 ม. ))))))

 

ทั้งนี้สามารถประสานรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กปส.สลก.ทร. โทร.๕๕๑๘๔

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ป้ายประชาสัมพันธ์คำขวัญการปฏิบัติงานของผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง