พิธีปิดสัปดาห์กีฬาราชนาวี ประกอบด้วยดุริยางค์นย.ดุริยางค์สอ.รฝ. ดุริยางค์ฐานทัพเรือสัตหีบ ดุริยางค์ฐานทัพเรือกรุงเทพฯ ในวันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

Release Date : 02-12-2022 13:23:53
พิธีปิดสัปดาห์กีฬาราชนาวี ประกอบด้วยดุริยางค์นย.ดุริยางค์สอ.รฝ. ดุริยางค์ฐานทัพเรือสัตหีบ ดุริยางค์ฐานทัพเรือกรุงเทพฯ ในวันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕